ചങ്കൂറ്റത്തോടെ മലയാളിയെ കഴിഞ്ഞ മറ്റാരും ഉള്ളൂ

റോങ് സൈഡിലൂടെ കുതിച്ചു പാഞ്ഞു തമിഴ്നാട് ബസ്. ഇത് കണ്ടു മലയാളി ചെയ്തത് കണ്ടോ? ഇത് കണ്ട് കൈയടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ. നിയമം തെറ്റിച്ച് ദിശയും തെറ്റിച്ച് അഹങ്കാരം മൂത്ത് കയറിവന്ന് അവരുടെ നാട്ടിൽ നിയമം പഠിപ്പിച്ച് മലയാളി. വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. റോഡിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പൊതുവേ മടിയുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ആണ് എന്നാണ് സംസാരം. കേരളത്തിൽ ആണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ ആണെങ്കിലും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കുതിച്ചു പായുന്ന വാഹനങ്ങൾ പതിവു കാഴ്ചയാണ്.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ പോലും നിയമ പാലനത്തിൽ പിന്നിലാണെന്ന് ആണ് അപകടത്തിന് ഉയർന്ന നിരക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് നിയമം കാറ്റിൽ പറത്തി തെറ്റായ ദിശയിൽ വന്ന സർക്കാർ വണ്ടിയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് തടഞ്ഞു മലയാളിയായ ഒരു യുവാവ് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച് തൻറെ ധൈര്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എതിരെ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത് നോക്കാതെ മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങിയ തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിനെ തടഞ്ഞാലും മലയാളിയുവാവ് വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായി കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *