കുരങ്ങനെ ആക്രമിക്കാനെത്തിയ രാജവെമ്പാലക്ക് സംഭവിച്ചത്

കുരങ്ങനെ ആക്രമിക്കാൻ ചീറി വന്ന രാജവെമ്പാലയെ പിടിച്ചേ കുരങ്ങൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ? രാജവെമ്പാലയും കുരങ്ങനും ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ ആര് ജയിക്കും നിസ്സംശയം ഏവരും പറയും രാജവെമ്പാലയാണ് എന്ന്. കാരണം ഉഗ്രവിഷമുള്ള ഭീമൻ പാമ്പാണ് രാജവെമ്പാല. ആ പാമ്പിനെ അടുത്തുനിന്ന് കുരങ്ങൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്നല്ലേ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ ആണ് വൈറലായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുരങ്ങനും പാമ്പും കട്ട അടിയായി മാറുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. കുരങ്ങനെ കൊല്ലാൻ ആയി പത്തിവിടർത്തി ഓടിയെത്തുന്ന രാജവെമ്പാലയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്.

എന്നാൽ ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പൊരുതുന്നത് ആണ് കുരങ്ങൻറെ പ്രകടനം. കീഴടക്കിയ ശേഷം തിരികെ പോവുകയുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ തുടർച്ചയായി ആക്രമിക്കുകയാണ് കുരങ്ങൻ ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം യുദ്ധത്തിൽ കുരങ്ങൻ തന്നെ വിജയിക്കുന്നത് വെച്ചാണ് വീഡിയോ തീർന്നത്. പത്തി താഴ്ത്തി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രാജവെമ്പാല. ഇനി ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതു മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

If you like this video, please share it to others. Don’t forget to follow the page to get health, beautiful, skin, health, insurance, home loan, and news of this kind. Goodbye until i meet you with a new video.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *