ഈ യുവതി ചെയ്‌ത പ്രവർത്തി കണ്ടോ വണ്ടി തട്ടി റോഡിൽ വീണ് കിടന്ന നായ കുട്ടിയെ കണ്ട

വണ്ടി തട്ടി റോഡിൽ വീണുകിടന്ന നായ കുട്ടിയെ കണ്ട യുവതി ചെയ്ത പ്രവർത്തി കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. കാരണം അതിൽ ഒരു അമ്മ പട്ടി കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും അതുപോലെതന്നെ ഒരു യുവതി ചെയ്തു കാണിച്ച പ്രവർത്തിയും ആണ്. വാഹനങ്ങൾ പായുന്ന തിരക്കുള്ള റോഡിൽ ആരും ചെയ്യാതെ മുഖം തിരിച്ച് നടന്നപ്പോൾ അതുവഴി പോയ ഒരു യുവതി ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നടന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല പക്ഷേ പക്ഷേ ആ യുവതി ചെയ്ത പ്രവർത്തി പ്രശംസാർഹനീയമാണ്.

വണ്ടികൾ ചീറിപ്പായുന്ന റോഡിൽ രണ്ടു യുവതികൾ നടന്നുപോകുമ്പോൾ ആണ് ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. റോഡിൻറെ നടുക്ക് ഒരു അമ്മ നായ നിൽക്കുന്നു. അണ്ടികൾ വന്നിട്ടു മാനായ നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ റോഡ് മുറിച്ചു കടന്ന അവർ കണ്ടത് കണ്ണീരിൽ ആകുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ആ നായ നിന്ന് സ്ഥലത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു നായ റോഡിൽ കിടക്കുന്നു. ഏതോ ഒരു വണ്ടി തട്ടിയിട്ട് പോയതായിരുന്നു ആ പാവത്തിനെ…. അതിനു ചുറ്റും ആയിരുന്നു അമ്മ നായയുടെ നിൽപ്പ്. നിരവധി ആളുകൾ അതുവഴി കടന്നു പോയെങ്കിലും അതിനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനോ അവിടെനിന്നും മാറ്റാനോ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. പാവം ആ അമ്മ നായർ കുറെ നേരം റോഡിന് നടുക്ക് തന്നെ നിന്നു.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *