തുടയിടുക്കിലെ കറുപ്പും ദുർഗന്ധവും ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാം

തുടയിടുക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറവും അതുപോലെ ദുർഗന്ധവും മാറ്റാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതുപോലെ തുടർച്ചയായി ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൻറെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്.

ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ആണ്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം തൊലി ഒക്കെ കളഞ്ഞു ചെറു കഷണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി അരച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് തൊലിയോട് കൂടിയും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതിൻറെ ജ്യൂസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

Today’s video shows you a way to change the black color of the thigh smell as well as the stench. As stated in this video, if you do a month in a row, you will definitely get a very good result. You will see the results after seven days of doing this.

We need a potato first to make it. Now, after washing it thoroughly, you should cut the skin into small pieces and grind it. You can also use it with your skin if you want. Now take the juice. It is imperative that you watch this video in full to learn more about the subject.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *