കുടവയർ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌താൽ മതി

കുടവയർ കുറച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഒരു നല്ലതുപോലെ തന്നെ കോട്ടം ടാറ്റാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നോക്കിയാലും ടിവിയിൽ നോക്കിയാലും എല്ലാം.

   

തന്നെ കുടവയർ പൊരിക്കാൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങളും പ്രോഡക്ടുകളും എല്ലാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് എന്താണ് ഈ കുടവയർ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് കൊഴുപ്പ് വല്ലാതെ തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കുട വയർ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുക വയറിന്റെ പുറത്തുവളരെ തിക്കായിട്ട് കൂടുന്ന കൊഴുപ്പാണ് നമ്മൾ കുടവയർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ.

അങ്ങനെയല്ല വയറിൽ മസിലുകൾ തന്നെ പല ലയരുകൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ലയറിനെ പുറത്ത് കൊഴുപ്പുകൾ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് തൊട്ടു താഴെയായിട്ട് കൊഴുപ്പ് നല്ലതുപോലെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് വയറിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ അല്പം വണ്ണമുള്ളവർക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം വയറിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കൊഴുപ്പ് നല്ലതുപോലെ തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതെല്ലാം കുടവയർ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് അടഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിന് പീരീഫറൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറമേയുള്ള കൊഴുപ്പ് എന്നാൽ ഈ വയറിന്റെ മസിലുകളുടെ ഉൾവശത്ത് നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് കുടലിന്റെയും മറ്റു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊഴുപ്പ് വല്ലാതെ തന്നെ അതിനു കൂടാനായി തുടങ്ങും ഇതാണ് വിസ്രൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതു കൂടുതലായി.

അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടകരവും നമുക്ക് രോഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വയറിന്റെ ആ സ്പേസിനകത്ത് കൊഴുപ്പ് അല്ലാതെ തന്നെ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ഇത് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പേരിൽ വല്ലാതെ തന്നെ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഓക്സിലേറ്റീവ് സ്‌ട്രെസ്സിന് നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഓക്സിലേറ്റീവ് സ്‌ട്രെസ്സിന് കാരണമാവുകയും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുകയും ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും അമിത വണ്ണം ഉള്ളവരിലും കുടവയർ ഉള്ളവരിലും പ്രമേഹരോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/uT6eHm7EUaU