തക്കാളി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കു.. വെരിക്കോസ് വെയിൻ മാറാൻ

ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിനമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നാണ് പറയുക വെരി കോസ്സ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ലേഡീസ് എന്റെ മനസ്സിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ജനൻസ്ന്നു മാത്രം വരുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ഇത് ഒരു ഡിസീസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ജോലിയുമായി സംബന്ധിച്ച് അതിനെ.

   

റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഇത് ഒരുപാട് സമയം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിൽ ലക്ചർ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസ് ആയിട്ടും കാലത്തോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് അതല്ലാതെ ലേഡീസിന് ഗർഭധാരണ സമയത്ത് മിക്കവാറും ഇത് നല്ല ആളുകൾക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകും അതിൽ ഒരു 30 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അത് ഒരു രോഗമായിട്ട്.

തന്നെ കൺവെർട്ട് ആകും ബാക്കിയുള്ള 70% ആളുകൾക്ക് അത് നോർമൽ ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ അത് ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ അത് ആദ്യമേ തന്നെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കും അത് ഞരമ്പിന്റേതാണ് എന്ന് പക്ഷേ ഇത് വെയിൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക നമ്മുടെ കാലിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചാനൽ ആണ് ആ ചാനലിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും.

ഡിഫക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് തിരിച്ചു ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്താതെ കലിലേക്കും സൻഡ് ചെയ്യുബോൾ തന്നെ ആണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കാണുന്നത് ഞരമ്പ് തടിച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾക്ക് ഇത് കാണുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് കാലിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും പാദത്തിന് ചുറ്റിലും ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും മൂന്നാമതായിട്ട് അവർക്ക് നീരു വരും രണ്ടു മൂന്നു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പാദത്തിന് ചുറ്റിലും നീര് അനുഭവപ്പെടും അതല്ലാതെ ഈ സ്റ്റേജ് എല്ലാം തന്നെ അവഗണിച്ചു നമ്മൾ മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/LxpyuEjA5F4