സ്ത്രീകൾ ഈ 3 തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത് കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ , ലക്ഷ്മി ദേവി പടിയിറങ്ങും, വലിയ ദോഷം

ജലം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ജലം ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല മനസിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് സൂര്യോദയത്തിനു മുമ്പായി തന്നെ എഴുന്നേറ്റു കുളിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ഒരേപോലെതന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ശ്രീദേവി ആയി മാറുന്നു അതായത് സാക്ഷാൽ മഹാലക്ഷ്മി ആയി മാറുന്നു എന്നാണ് ഹൈദവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

   

പറയുന്നത് രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിനു മുമ്പായി തന്നെ എഴുന്നേറ്റു കുളിച്ച് അടുക്കളയിൽ കയറണം അങ്ങനെ കയറുന്ന സ്ത്രീകൾ ആ വീടിന് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യവും കൊണ്ടുവരും എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കുളികൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള കുളികളാണ്.

ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് അതായത് 4 മണിക്കും അഞ്ചുമണിക്കും എല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് കുളിക്കുന്നത് അത് മുനീ സ്നാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെയധികം സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മുനി സ്നാനം എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുനി എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനകളുടെയും തപസ്സിലൂടെയും എല്ലാം തന്നെ നേടിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഗ്രഹം.

ആ ഒരു വരം വീടിന് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ നേടിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ സ്ത്രീകളുടെ വന്നുചേരുന്നു ആ ഒരവസ്ഥ ഇതാണ് വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കുക ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വിളക്ക് പുകയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു കുളിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്നു പറയുന്നത് അതേസമയം അഞ്ചു മണിക്കും ഒരു ആറുമണിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്നാനം അതും വളരെയധികം വിശേഷപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്ദേവജ്ഞാനം എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.