ഒറ്റമൂലിയും, മരുന്നും കഴിക്കാതെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാം.. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ,

ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നാളിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാനിന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആയി പോകുന്നത് ഡയബറ്റിസിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡയബറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നു എപ്പോഴാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഡയബറ്റീസിന്റെ ചികിത്സകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഡയറ്റ് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്.

   

നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് മൂലം ഉണ്ടാകാം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഡയബറ്റിസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ രണ്ടാമതായിട്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ഇൻസുലിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറവുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് വരികയുള്ളൂ മറ്റേയുള്ള ഉള്ള ഇൻസുലിൻ അത് ഉല്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടുകൂടിയാണ് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയും.

ടൈപ്പ് one കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് 30 വയസ്സൻ താഴെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ടൈപ്പ് ടു പൊതുവേ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ 30 വയസ്സിന് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ റൂട്ടിൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും അത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ more തന്നെ 126 പി പി എസ് അതായത്.

ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറിന്റെ മുകളിലും എച്ച്പി അതായത് മൂന്നുമാസത്തെ ആവറേജ് ഷുഗർ മൂന്നുമാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം avg ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ ലാസ്റ്റ് മൂന്നുമാസമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എച്ച്പി അത് more 6.5 കൂടുതലായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ടും മൂത്രം പോകുന്നുണ്ട് അമിതമായ ദാഹം അമിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് അതുപോലെതന്നെ ശരീരഭാരം ഒരു മൂന്നുമാസം കൊണ്ട് ആരൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ 7 കിലോ ഭാരം കുറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/E9epBj3FBTw