നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഇതിലുണ്ട്.. പാലും തൈരും വീട്ടിലുണ്ടോ..?

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് സീക്രസ്കലനം അതായത് അതുപോലെതന്നെ ഉദ്ധാര കുറവ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ മടി കാണിക്കുന്നത് പറയാൻ ആയിട്ടും അതുപോലെതന്നെ ഡോക്ടർസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദരണ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ആയി കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്.

   

ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വേദന ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിംഗത്തിലേക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദാഹരണപൂർവ്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂലം അതുപോലെതന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള.

കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അതുപോലെതന്നെ ഉയർന്ന ഷുഗർ അതുപോലെതന്നെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോള് കണ്ടീഷൻ എല്ലാം തന്നെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകും അതുപോലെതന്നെ പിന്നെ മറ്റു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻജുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പെൽവയ്ക്ക് ഏരിയയിൽ സ്പൈനയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ പറയുന്ന ഉദ്ധാരണക്കുറവിന്.

കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ആന്റി ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള മെഡിറ്റേഷൻസ് കഴിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണക്കുറവിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ അമിതവണ്ണം ഉള്ള ആളുകളിലും ഉദ്ധാരണ കുറവ് പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നും പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഇനി പ്രോസിന്റെ കാൻസർ അതിനുവേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഉദ്ധാരണ കുറവ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/2NVZOob4tRs