എന്നെന്നേക്കുമായി കുറയാൻ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോവും ഇത് ഒരു കഷ്ണം മതി

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 21 ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹരോഗം ഉള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ 35 ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണ് വലിയ നമ്മുടെ ഈ രോഗികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അധികം ആളുകളിൽ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാറി വരുന്ന ജീവിത ശൈലി തന്നെയാണ് അതുപോലെതന്നെ.

   

പല ആളുകൾക്കും ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് നമ്മുടെ തെറ്റുധാരണകൾ കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും പ്രമേഹ രോഗി ആകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മിഥാ ധാരണകളാണ് പ്രമേഹത്തിന് കുറിച്ച് നമുക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായി തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമേ തന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മെഡിസിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലം മുഴുവനായിട്ടും മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രമേഹം എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ പോലും എങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ഒന്നെങ്കിൽ.

മെഡിസിൻ എടുക്കാതിരിക്കുക ജീവിതശൈലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുതെണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രിയ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്ങില്‍ നമ്മുടെ എച്ച്പി എ one സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നുമാസത്തെ കാലയളവിലുള്ള നമ്മുടെ ഷുഗർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 6.5 താഴെ ഇത് പോയിന്റ്5. 7 മുതൽ 6.5 വരെയുള്ള പേജിലാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എച്ച്പി വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ.

നിങ്ങൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ ആയിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി പി പി സ് എല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഷുഗർ ലെവലിൽ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടും 140 നും 200 ഉം എല്ലാം ഇടയ്ക്ക് ആകാം തന്നെ എഫ്ബിഎസ് ഉള്ളത് 100 മുതൽ 124 വരെ ആകാറുണ്ട് നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ 125 മുകളിൽ അയാൽ പ്രമേഹം രോഗി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജിൽ വരുകയാണെങ്കിൽ 125 താഴെ നൂറിന് ഇടയ്ക്കിട്ടാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.https://youtu.be/Bxw_gAKbcmw