രക്‌തശുദ്ധീകരണത്തിനും മലബന്ധം, വണ്ണം കുറക്കാനും ഇവൻ പുലി ആണ് കേട്ടോ!

ആളുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് മലബന്ധം എന്നുള്ളത് അഥവാ കോൺസ്റ്റിബേഷൻ ആളുകളും പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും പല തരത്തിലുള്ള പൊടി കൈകളെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കും ഇതൊന്നും തന്നെ ശരിയാകുന്നില്ല വയറിളകുന്നില്ല വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല സംതൃപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല.

   

എന്നുള്ളതെല്ലാം പല ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ആണ് മലബന്ധം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മലശോചന ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മലബന്ധം ഉള്ള ആളുകളെ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലൈൻ.

സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അതിൽ അധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ലോ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ മാത്രം കഴിക്കുകയും ഫൈബർ ഇല്ലാത്ത നാരുകളില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ മലത്തിന്റെ അളവുകളിലെ അധികം കുറയുകയും അത് വഴി മലബന്ധം വരാനുള്ള സാഹചര്യം.

എല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് വൻകുടലിൽ ഒരു ചൂലിന്റെ പണിയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൻകുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിസർജനം വസ്തുക്കളെയും ഭക്ഷണ ശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടിച്ചുതളിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളാനുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് ഫൈബർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ധാരാളമായി ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫൈബർ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ആകുമ്പോൾ മല ബന്ധം വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ജീവിതശൈലി ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് junk ഫുഡ്‌ ഫൈബറിന്റെ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ ജഗ് ഫുഡ് അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതൽ ആയി അറിയാൻ ഈ വീഡീയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/9Na1giQFCp8