3 ദിവസംകൊണ്ട് പിത്താശയ കല്ല് അലിയിച്ചു കളയുന്ന അത്ഭുത നാട്ടു വൈദ്യം

നമ്മൾ പല ആളുകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിത്താശയത്തിൽ കല്ല് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാം ലിവറിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ബലൂൺ പോലെയുള്ള ഒരു ആകൃതിയിൽ ഉള്ള തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു അവയവമാണ് നമ്മുടെ പിതാശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദഹന രസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെതന്നെ പ്രോപ്പർ ആക്കാനും എല്ലാം നമ്മുടെ പിതത്തിന്റെ അതുപോലെതന്നെ പിത്തയതിന്റെ ആശയത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഉള്ളത്.

   

പല ആളുകളിലും ഇതിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കല്ലുകൾ എല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും അത് വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും സാധാരണ രോഗലക്ഷനായിട്ടു കാണാറുള്ളത് പല ആളുകളിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ കല്ലുകൾ അതിൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിനു സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കും പിത്തശയതിൽ കല്ലുള്ളതായി അവർ തിരിച്ചറിയാറുള്ളത് ചില ആളുകളിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേദനയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ കണ്ടെത്താറുണ്ട്.

സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന വയറിന്റെ വലതുഭാഗത്തായിട്ട് ശക്തമായ വേദന അതുപോലെതന്നെ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവുക അതുപോലെതന്നെ മലബന്ധം ഉണ്ടാവുക അതുപോലെതന്നെ ശർദി ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുക ചില ആളുകളിൽ വേറെയിലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പനി ഉണ്ടാവുക ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാക്കുക.

എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അവസ്ഥകൾ എല്ലാം തന്നെ കാണാറുണ്ട് പിത്തശയത്തിൽ നീർക്കെട്ടും അതുപോലെതന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയും എല്ലാം തന്നെ ഇതിനൊപ്പം സംജാതമാകാറുണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ള രോഗലക്ഷണകങ്ങൾ ഈ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എല്ലാം എടുക്കുമ്പോഴാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിത്തശകല്ലുള്ളതായി നമുക്ക് അറിയുന്നത് ചില ആളുകളിലാണ്.

എങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കല്ലിന്റെ അളവുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കല്ലുകൾ കാണാറുണ്ട് ചില ആളുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കല്ലുകൾ കാണാറുണ്ട് ചില ആളുകളിൽ ഇത് ആശയുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നെക്കിന്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം തന്നെ കല്ലുകളെല്ലാം ബ്ലോക്കായിട്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലെയുള്ള അവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ കാണാറുണ്ട് ഇതാണ് പിതശയത്തിൽ കല്ലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാഞ്ഞി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/uz5mpwcOc2I