ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ മതി, കരുത്തും ബലവും നൽകും രാത്രിയിൽ,

സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ളആയിട്ടുള്ള വിവാഹ ജീവിതം നമ്മളെ പല ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പലരും നമ്മളിൽ എല്ലാ ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതമാണ് സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗികത വളരെയധികം അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്ന് വിവാഹമോചനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലും കൂടി വരികയാണ്.

   

ഇതിന് പണിതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് വരുന്നത് ലൈംഗിക ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് പുറത്തു പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പലപ്പോഴും അതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതുതന്നെയാണ് അപ്പോൾ സംതൃപ്തമായുള്ള ലൈംഗികതയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വേണമെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ജീവിതരീതിയിൽ നമ്മുടെ.

ജോലി സംസ്കാരവും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല പോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലർക്കും ഡയബറ്റിസ് വർദ്ധിക്കുന്നു പ്രഷർ വർദ്ധിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിക്കുന്നു fatty ലിവർ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ ജീവിതശൈലിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെ.

മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പല ആളുകളുടെയും ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയും അതുപോലെതന്നെ സംതൃപ്തമായുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിനും വിവാഹ ജീവിതത്തിലും ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംതൃപ്തം ആയിട്ടുള്ള വിവാഹ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/Uesw-atNeag