പ്രമേഹം നോർമലാവാനും ഈയൊരു ചെടി മതി പ്രമേഹം ഇനി പൂർണ്ണമായി മാറ്റാം

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നത് മുതിർന്ന ആളുകളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹത്തെ നമുക്ക് പൂർണമായിട്ട് മാറ്റാനായി കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് 10% അല്ലെങ്കിൽ 20% ആളുകളെ പ്രമേഹം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ സങ്കീർണതകൾ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വലയുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നത്.

   

ഈ പ്രമേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തേനെ എന്നാണ് പലപ്പോഴും അവർ ക്ലിനിക്കിൽ പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം ഈ അടുത്ത കാലം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.

മുതിർന്ന ആളുകളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം അതായത് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റിസ് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രമേഹം ഒരുതവണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഔഷധങ്ങളുടെയും മരുന്നുകളിലൂടെ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞു അതു പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രോഗി പ്രമേഹ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു മരുന്ന്.

കഴിച്ചിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഔഷധങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നു അതുകഴിഞ്ഞ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുന്ന പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ ഒരു 15 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വൃക്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ണ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൃദയരോഗം കാലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സങ്കീർണതകൾ എല്ലാം തന്നെ വന്നുകൊണ്ട്ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുകയും അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ നല്ല ഒരു ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഇതിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/B_gnrMCkHhM