ഇത് കുടിച്ചാൽ എത്ര വലിയ കുടവയറും കുറയും

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് യോഗ ഫോർ ബെല്ലി ഫാറ്റ് എല്ലാം ആളുകളുടെയും ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കുടവയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറയാനായിട്ട് എന്താണ് മാർഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇത് പറയാമെന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പ്രോമിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

   

അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എക്സർസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പായി തന്നെ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് കുടവയര്ന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിസരൽ ഫാറ്റ് വരുന്നത് ഇൻസുലിൻ റസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് എല്ലാ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റസെൻസ്സ് നമ്മൾ തടയാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൂടി വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതുകൂടാതെ വ്യായാമം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ.

കാര്യം എന്താണെന്ന് ഡയറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡയറ്റ് എന്നു പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് അതായത് എല്ലാ ആളുകളും ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റും ഈ വ്യായാമം രണ്ടുംകൂടി 50 പോയാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു 100% റിസൾട്ട് എനിക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്റർമിറ്റഡ്.

ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ ആ ഒരു നല്ല ആളുകളുടെയും ഒരു ബിഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ ചായ കുടിക്കുന്നത് എന്ന് സമയം ആ സമയത്തുള്ള ഈ വറുത്ത പോരികളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റിവച്ച് നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/7QNIQmaMi8A