ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും മാറ്റാം ഒരുസ്പൂൺ ഉലുവ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോ ?

ഇന്ന് പ്രമേഹത്തിനുള്ള അനുബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു വിഷയംകൂടി ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്പിന്നെ ഇവിടെ പ്രമേഹത്തിന് അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ഹായ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായി തന്നെ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നു സംസാരിക്കാം ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രേമേഹം മൈക്രോമാസ്കുലർ.

   

അതായത് ചെറിയ രക്ത ധമനികളിലും വലിയ രക്തധമനികളിലും രണ്ട് തരത്തിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിലെ ചെറിയൊരു രക്തധമനികളിലെ സങ്കീർണതകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനു നമ്മൾ മൈക്രോ വാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിലെ മാക്രോ വസക്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് വലിയ രക്ത ധമനികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ഹൃദയരോഗം രണ്ട് മസ്തിഷ്ക ആഘാതം കാലിലേക്കുള്ള രക്തത്തഓട്ടത്തിന്റെ.

പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വലിയ രക്തത്തിൽ ഉള്ള രോഗം പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനായി സാധിക്കില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണം കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം രക്തസമ്മർദം നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു അതായത് ബ്ലഡ്‌ പ്രഷർ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ.

ആയിരിക്കണം നാലാമതായിട്ട് നല്ല ജീവിതശൈലി ആയിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശരിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വലിയ രക്ത ധമാനികളിലേക്കുള്ള രക്ത ഓട്ടത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിയാക്കാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രക്ത അർദ്ധി സമർദ്തം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതും ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെയധികം ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/T374iG0g5Dg