ഇരട്ടി പവർ പുരുഷൻമ്മാർക്ക് കിട്ടാനും,രാത്രിയിൽ പുരുഷ സൗന്ദര്യത്തിനും, ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ്സ് കുടിക്കു.

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ബലക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജന കുറവ് എന്നുള്ള അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് മെയിൽ erectile dysfunction ഇന്നും വളരെയധികം അസുഖമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് 40 മുതൽ 70 വയസ്സുള്ള ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഉത്തേജിന് കുറവിനെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതനുസരിച്ച് ചികിത്സ നൽകുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്.

   

സാധാരണഗതിയിൽ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് എന്നുള്ള സുഖത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ലിംഗത്തിനുള്ള രക്തഓട്ടത്തിന്റെ കുറവാണ് ലിംഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പനീസിനെ അതിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ധാരണ വളരെയധികം കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉദ്ധാരണം കുറയുന്ന കാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഉത്തേജനത്തിന് കുറുവരുത്തുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും കാരണമായിട്ട് കണ്ട് വരുന്നത് നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലാത്ത പ്രമേഹം.

പ്രഷർ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമിയ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് മാത്രമല്ല ഞരമ്പുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ നട്ടെല്ലുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ലിംഗത്തിന് ബാധിക്കുകയും ഉത്തേജന കുറവ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇഡി ഉണ്ടാക്കുകയും ഇതിന് പുറമെ മാനസികമായി ഉണ്ടാകുന്ന സകർഷം ആൻഡ് സൈറ്റിംഗ് ഇതിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഇവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടി എന്ന് പറയുന്നത് രക്തക്കുറവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലിംഗത്തിലേക്ക് ഉള്ള രക്തഓട്ടം കുറയുമ്പോൾ ആണ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇഡി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/AmAQGMlNSGw