മരണ ദുഃഖം ഫലം ഈ 2 ദിശയിലേക്ക് നോക്കി നിന്ന് കുളിച്ചാൽ, ആരും ഈ തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ, വലിയ ദോഷമാണ്

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസവും ഒരു നേരം കുളിക്കുന്നവരുണ്ട് രണ്ട് നേരം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രക്രറിയ അപ്പുറം അധികം ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തി കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള അഴുക്കുകൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം.

   

അശുദ്ധി ആയിട്ടുള്ള മൂദേവിയെ നമ്മൾ പടിയിറക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മഹാലക്ഷ്മിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യം വരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന ദശാ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതു തന്നെയാണ് ഇതിനു വല്ല കാര്യമുണ്ടോ തിരുമേനി ഇത് അത്തരം.

പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണോ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതു തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുളിക്കേണ്ട രീതി ശരിയല്ല കുളിക്കുന്ന ദിശകൾ ശരിയല്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയുസ്സ് കുറയാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം വന്നുചേരാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാനസികമായി ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ.

എല്ലാം വന്നു ചേരുന്നതിന് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ ഫലമെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാരും മുത്തശ്ശന്മാരും എല്ലാം നമ്മൾ വളരെയധികം നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനായി പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിശയിലേക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.