ഇതിലും എളുപ്പമുള്ള മരുന്ന് വേറെയില്ല.. കൈകാൽ തരിപ്പ്, മരവിപ്പ് പിന്നീട് വരാത്ത രീതിയിൽ മാറാൻ

നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കയ്യിലുള്ള കഴപ്പും തരിപ്പ് എല്ലാം മാറിയോ അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ വിഷ്വൽസ് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അതിൽ വാർദ്ധക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കൈകളിലുള്ള കഴപ്പ് തരിപ്പ് വേദന എല്ലാം ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു 25 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും.

   

തന്നെ കയ്യിലുള്ള കഴപ്പ് തരിപ്പ് വേദനയെല്ലാം കൈകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് ഇത് നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മാറുന്നതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കുറച്ചു സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ കൈകളിൽ കഴപ്പ് തരിപ്പ് വേദന എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന.

ന്യൂറോപതി ഡിസോറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാഡികൾ വഴിയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്നും ശുഷ്‌മുന നാഡിയിലേക്ക് ഉള്ള ശരീരത്തിന് മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള മെസ്സേജുകൾ എല്ലാം പോകുന്നത് ഈ ഒരു നാഡികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ എല്ലാം തന്നെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴപ്പ് തരിപ്പ് വേദന എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ചില ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ കയ്യിന്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വളരെയധികം കഴപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു കൂടുതലായിട്ടും ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുള്ളത് കീബോർഡ് അമിതമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ മ്യൂസിക്കൽ ബോർഡ് ഒരുപാട് സമയം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഭാഗം കൂടുതലായിട്ട് ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/5l22JyukSIA