അൽഭുത ഒറ്റമൂലി 5 ദിവസത്തിൽ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ മാറ്റാൻ

നിശബ്ദനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊലയാളിയാണ് പ്രമേഹം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ കാർന്നുതിന്നുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്രമേഹം ഇന്ന് കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേഹരോഗം ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പ്രമേഹം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രീപ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്.

   

അതായത് പ്രെമേഹരോഗം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പ്രമേഹം ഒരു നിശബ്ദ കൊലയാളി ആകാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രമേഹം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി മൂലം പ്രമേഹരോഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ എല്ലാം അറിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഡോക്ടറെ ഒന്നും കാണാതെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഡയറ്റെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട്.

നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കാരണം മരുന്നു കഴിക്കാനായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനായിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡയറ്റ് ഉണ്ടാക്കും രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും പിന്നീട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ ജീവിതരീതിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോകും ഇത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞു.

ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗറിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ 250 നു മുകളിലെല്ലാം എത്തിക്കാണും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടറുടെ ഒരു മെഡിസിൻ നൽകിയ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ.

വളരെ സ്ട്രിക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റും കൂടെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് പ്രോപ്പറായി കണ്ട്രോൾ ചെയ്തത് കാരണമാണ് പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാംആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/j5GLOzyPxV8