അടിപൊളി ടോണിക്ക് വൃദ്ധനും ശേ.ഷി നൽകും പാലും തൈരും വീട്ടിലുണ്ടോ..?

വീഡിയോ ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് സീക്രസ്കലനം അതായത് തന്നെ ഉദ്ധാരണ കുറവ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ആളുകൾ മടി കാണിക്കുന്നത് പറയാനായിട്ടും അതുപോലെതന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനെ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്.

   

ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിംഗത്തിലേക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം എന്ന് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെതന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം ഫീസിക്കൽ ആയ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ.

അതുപോലെതന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അതുപോലെതന്നെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോള് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പരിസരത്തുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻജുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെൽവിക്ക് ഏരിയയിൽ സ്പൈനൽ റീജിയൻ എന്തെങ്കിലും.

തരത്തിലുള്ള എൻജോറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഉദ്ധാരണക്കുറവിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദരണകുറവിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട് അമിതവണ്ണം ഉള്ള ആളുകളിലും കുറവ് പൊതുവേ തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/RKLY6X6cPQA