മരുന്നില്ലാതെ പ്രമേഹം മാറ്റാം ഈ അത്ഭുത സസ്യം വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് മുതിർന്ന ആളുകളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹ രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാനായി കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 19 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ 20 ശതമാനം ആളുകളെ പ്രമേഹം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലെ സങ്കീർണ കൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും.

   

ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ പ്രമേഹ രോഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു മുക്തി കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളിത് ചെയ്യാനായി കഴിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തതിന് എന്നാണ് അവർ പലപ്പോഴും ക്ലിനിക്കിൽ പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം.

നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുതിർനാളുകളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പ്രമേഹം ഒരു തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരുന്നുകളുടെയും ഔഷധങ്ങളുടെയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഇതുപോലുള്ള മാറ്റാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രോഗി പ്രമേഹ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു മരുന്നുകൾ ചകഴിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ മരുന്നു.

കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അതുകഴിഞ്ഞ് എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നു പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ ഒരു 15 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വൃക്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ണിനു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൃദയരോഗം കാലിലേക്കുള്ള രക്തത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം വന്നു കൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയും അത് കാരണം ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭൂരിഭാഗവും സമയവും ഇതിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ഒരുപാട് പണം പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം വളരെയധികം പ്രസക്തമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/J4L1JrMS2UA