ഇനി ആയുസ്സിൽ കൊളസ്‌ട്രോൾ വരില്ല, ഇത് കുടിച്ചാൽ കൊളസ്‌ട്രോൾ എളുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാം

ഇന്ന് ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ മിക്ക ആളുകളും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോളിന് ആഹാരം നിയന്ത്രണം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും ആയിട്ട് രോഗികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു.

   

കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ചില തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനത്തിനും അതുപോലെതന്നെ വിറ്റാമിനുകളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആകിരണത്തിനും എല്ലാം തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിനുമുക്കാൽ ഭാഗവും ശരീരം തന്നെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ്.

ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമേയായി ആഹാരത്തിൽ കൂടി കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നോർമലിനേക്കാൾ ഏറ്റ കുറച്ചിൽ ആകുമ്പോഴാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് രക്ത കുഴലുകളിൽ ഇത് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും അവിടെ ബ്ലോക്കുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലിയിൽ കൂടെ ഒരുവിധത്തിൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താവുന്നതാണ് പാരമ്പര്യമാണ്.

എങ്കിൽ പോലും ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ധാരാളമായി തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുക പ്രധാനമായിട്ടും ട്രൈഗെൽസരിഡ് കൂടുതലുള്ളവർ അന്നജം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ചോറ് ചപ്പാത്തി മറ്റേ ബ്രഡ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതുപോലെതന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ നീ ഇവിടെ അമിതമായിരുന്നു ഉപയോഗം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/rnLUnpuJ5XM