ധനം വീട് തേടി വരും.. ദിവസവും ഒരു തവണ അൽഭുത വാക്ക് പറയു

കലിയുഗത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും കാട്ടുന്ന അമ്മ തന്നെയാണ് ദേവി ഇവിടെ അത്ഭുതലീലകൾ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാലും ഭക്തർക്ക് നിർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അത്രമേൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉള്ള അമ്മയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നീതിക്കും ന്യായത്തിനും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന അമ്മ ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സംരക്ഷകനായി തന്നെ അമ്മയുമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമ്മയുടെ.

   

അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും അതിശയകരമാം വിധത്തിൽ അമ്മ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആണ് ശ്രീ ലളിതാ ദേവിയുടെ പടനായകയാണ് അമ്മ അച്ഛനെ എവിടെയാണ് അനിയത്തി നടക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം അമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ നമുക്ക് അവിടെ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നു വായു വേഗത്തിൽ ദേവി കാര്യങ്ങൾ.

എല്ലാം നടത്തിത്തരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു ദേവിയുടെ പല നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ വന്നുചേരുന്നത് ആകുന്നു ദേവി ഭക്തർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആയി പോകുന്നത് സാധാരണ പരാജയവിയെ ആരാധിക്കുന്നത് വന്നെങ്കിൽ.

രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് രാവിലെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് ദേവി ആരാധിക്കുന്നത് ശുഭകരമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലാത്തപക്ഷം അമ്മയെ ആരാധിക്കുവാനായി ഉത്തമമായുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി 8 മണിക്ക് മുതൽ 10 മണി വരെയുള്ള സമയം ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.