ഇവിടെ ഈയൊരു ഇല തൊട്ടാൽ മതി. പമ്പ കടക്കും മൂലക്കുരു

ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഏതാണ്ട് 30 ശതമാനത്തിനും ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണ് പൈൽസ് അഥവാമൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം എന്ന് ഇന്ന് 30% രോഗികളിലും ഒരു 10% മാത്രമാണ് ഇത് ഒരു രോഗമായിട്ട് കാണുകയും ഇതിന് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയും ഇതിനൊരു ചികിത്സ തേടുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള 20% ആളുകളും ഇതു വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട് കരുതിക്കൊണ്ട് ഇത് ഒളിച്ചുവച്ച് ഇതൊരു രോഗം വളരെയധികം വഷളൾ.

   

ആയി വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്താണ് പൈൽസ് എന്നും ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം എന്നും ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്യാം പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നല്ലത് വരണ്ടേ ഉൾവശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിന് പുറത്തുള്ള സൈഡിൽ രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന തടിപ്പും അതിനു ചുരുക്കത്തിലും.

ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുതരത്തിൽ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പുറത്ത് അത് കാണാൻ കഴിയില്ല ഉള്ളിലായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ മലാശയത്തിന്റെ ഉൾവശത്തുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ തടിച്ചു വരികയും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ ചെറിയ മുന്തിരിക്കുല പോലെ ചെറിയ വലുതായിട്ട് കാണപ്പെടുകയും എന്നാൽ സ്റ്റൈലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പുറമേ കാണപ്പെടുന്നതാണ്.

പുറമേ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുനോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷേ തടിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും ഇന്റേണൽ സാധാരണഗതിയിൽ വേദനയും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മോഷൻ പോകുമ്പോൾ കട്ടിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് വികസിക്കുകയും ഇത് പൊട്ടുകയും മലം പോയതിനുശേഷം തുള്ളിത്തുള്ളിയായി രക്തം പോവുക ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ പൈൽസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/hcZD1RP6Yw8