ചുവന്നുള്ളി പ്രയോഗം ലിം.ഗ.ത്തിലേക്ക് രക്തമെത്താതെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലിം.ഗം ഉദ്ധ.രി.ക്കാത്തത്

വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് സീക്രസ്കലനം അതുപോലെതന്നെ ധാരണക്കുറവ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ മടി കാണിക്കുന്നത് പറയാനായിട്ടും അതുപോലെതന്നെ ഡോക്ടർമാരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനെ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

   

ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിംഗത്തിലേക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ബ്ലഡ്‌ സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഭരണ കുറവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെതന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം ഫിസിക്കൽ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ബ്ലഡ്.

ഷുഗർ അതുപോലെതന്നെ ഇരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഈ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻജെറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പേൽവിക്ക് ഗ്രന്ഥിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറയുന്ന ഉദ്ധാരണ കുറവിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്.

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിസൻസ് കഴിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണ കുറവിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെതന്നെ അമിതവണ്ണം ഉള്ള കളിലും ഈ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് കൂടുതലായി തന്നെ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/an52raPmFeU