കൊളസ്ട്രോളും പ്രമേഹവും നോർമലാവുന്നത് അറിയില്ല.. രാവിലത്തെ ചായ ഇങ്ങനെ കുടിക്കൂ..

പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പ്രഷറാണ് എങ്കിലും പ്രമേഹമാണ് എങ്കിലും യൂറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിലും പൈൽസ് ആണ് എകിലും കൊളസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിലും പാരമ്പര്യം അതിലൊരു ഘടകം ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധയില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് പണി രോഗികൾക്കും താല്പര്യം നിങ്ങളും ആ മരുന്ന് എഴുതി ക്കോ കേൾക്കാൻ.

   

പോലും താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇത് പറയാൻ വലിയ തരത്തിലുള്ള താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പറയട്ടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോള് യൂറിക് ആസിഡ് പൈലസ് ഫിഷർ ഇസിയുടെ പോലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായി കഴിയും ഇന്ന് ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി.

തന്നെ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരാം ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തായി നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണമൊന്നും ചെലവഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായി കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരുകയാണെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ.

ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് രാവിലെ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമതായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഉറങ്ങുക അതിനായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുക ആറ് മുതൽ എട്ടുമണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക പല ആളുകളും ഉറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയാമോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/5M-MtDLdHxg