വൃദ്ധനെയും യുവവാക്കും ഒറ്റമൂലി മാത്രം മതി അമ്പതു കഴിഞ്ഞാലും മുഖത്ത് ഒരു ചുളിവ് പോലും വീഴില്ല

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൗവനം നിലനിർത്താനുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള ട്രിക്കുകൾ ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് യൗവനം നിലനിർത്താനായി സാധിക്കുമോ നമുക്ക് ഏച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രായമാകുന്നതാണ് നമുക്ക് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രായമായതുപോലൊരു തോന്നൽ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശരീരം എത്തുന്നില്ല മനസ് വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ശരീരം ആ സ്പീഡിന് അനുസരിച്ച് വരുന്നില്ല.

   

എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും നടന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു ദൂരം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രായം ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമാവുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മൂന്നു തരത്തിലുള്ള ഏജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് chrnological ലോജിക്കൽ ageing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി പ്രായം അതായത്.

വയസ്സ് 40 വയസ്സ് 60 വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആക്യുലർ പ്രായത്തിയാണ് നമ്മൾ ക്രണലോജിക്കൽ അജിങ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ageing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വയസ്സായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചിലപ്പോൾ 40 വയസ്സ് കാണുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ പൈസ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചിലപ്പോൾ 40 വയസ്സ് ആവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ 38 വയസ്സില്.

ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു കിടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയി എന്നെല്ലാം പറയാറില്ലേ ചിലപ്പോൾ 38 വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ ശരീരം ചിലപ്പോൾ 70 80 എല്ലാം തികഞ്ഞത് ആയിരിക്കും ബയോളജിക്കൽ മൂന്നാമത് ആയിട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ അജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്താണ് നമുക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള 60 വയസ്സുള്ള ആളുകളും 30 വയസ്സുള്ള എനർജറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ മാറുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാം വരുന്നത് ചെറിയ പ്രായമുള്ളവരും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നത് പെരുമാറുന്നത് നല്ലമാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/rJmU5vCqSIA