നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഇതിലുണ്ട് എത്ര ഉദ്ധരിക്കാത്ത ലിം.ഗ.വും മണിക്കൂറുകൾ ഉ.ദ്ധ.രിച്ചു നിൽക്കും

സീക്രസ്കലനം അതുപോലെതന്നെ ഉദ്ധാരണ കുറവ് ഈ രണ്ടു കണ്ടീഷനുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയാനായിട്ട് മടി കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെ മറ്റു ഡോക്ടർസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതാരുടെ കുറവ് എന്നുള്ളത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്.

   

ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിംഗത്തിലേക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം എന്ന് ഫിസിക്കൻ ആയി കാരണം കൊണ്ടും അതുപോലെതന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് എന്താണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് പ്രഷർ..

അതുപോലെതന്നെ ഹൈ ബ്ലഡ്‌ ഷുഗർ അതുപോലെതന്നെ കൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെൽവിക്ക് ഏരിയയിൽ സ്പൈനൽ റീജിയണിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതും ഈ പറയുന്ന ഉദ്ധാരണക്കുറവിനെ കാരണമാകുന്നവയാണ്.

ഇനി മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിക്കുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഡിപ്രഷൻ മെഡിറ്റേഷൻസ് കഴിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെതന്നെ അമിതവണ്ണം ഉള്ള ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/xAdFVwIE0Ww