ഇതൊരു തുള്ളി മാത്രം മതി കെട്ടികിടക്കുന്ന കഫം മുഴുവൻ പോയിക്കിട്ടാൻ

കഫക്കെട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത് എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു തവണയെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഈ കഫക്കെട്ടിന് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ മീനിങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പോലും കഴിയില്ല സ്പൂട്ടം അക്യൂൾമേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കാം എന്നേയുള്ളൂ.

   

എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് ചുമ കഫക്കെട്ട് ശ്വാസംമുട്ടൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന മറ്റും പ്രശ്നങ്ങൾ മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങിയവയും വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസംമുട്ടൽ ആയിട്ട് പരിണാമം പ്രാപിച്ചകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സംഗതിയായിട്ട് മാറാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ കഫക്കെട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ.

കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ഇതിനു മോഡേൺ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം നമ്മുടെ ശ്വാസ നാളികളിൽ കഫം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ മൂക്ക് മുതൽ തൊണ്ട വരെയുള്ള സംഗതി നമ്മൾ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് എന്നും അതിന് താഴേക്കുള്ള ഭാഗത്തെ.

ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കഫം അടിഞ്ഞുകൂടാടം അത് നമുക്ക് മൂക്കടപ്പം തുമ്മലും എല്ലാം ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാം താഴേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആണ് ആ കഫക്കെട്ട് കഫം കിടന്ന് കുറുക്കി വരുന്ന ശബ്ദം കുഞ്ഞുവാവകൾ ആണെങ്കിൽ കുറുപ്പ് എന്നാണ് പറയുക ഈ കഫക്കെട്ടിന് പലപ്പോഴും.

ഇംഗ്ലീഷ് പദം കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കഫക്കെട്ട് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓ പി കൺസെൻട്രേഷൻ ഷീറ്റിൽ എല്ലാം തന്നെ കഫക്കെട്ട് എന്ന് ചില കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കുറുപ്പിനെ കെ കെ എന്നെഴുതാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു തമാശഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/2CmzqP3RnSM