കുടവയറിനോട് ബൈ പറയൂ വെറും 1 ഗ്ലാസ് വീതം 5 ദിവസം ഇത് കുടിച്ചു

എന്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വയറു പെട്ടെന്ന് പോലും നിറഞ്ഞ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് നമ്മൾ പതിവ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനായി കഴിയുന്നില്ല അല്പം കഴിച്ചാൽ തന്നെ വയറു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിറയുന്നതുപോലെ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർക്കാനും പുളിച്ചത് കേട്ടൽ വയറിന് ആകാസ്വസ്ഥത പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധ കിട്ടാറില്ല ഇത് ഒരു ദിവസം വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോഴും.

   

ഇത് ഇറസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ശരീരം നല്ലതുപോലെ തന്നെ മെലിഞ്ഞു വരുന്നു എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം നിങ്ങളിൽ പലരും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകും അതായത് ആഴ്ചയിൽ പല ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിന്.

ആകപ്പാടെ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത ഇത് അൾസർ ആണോ അസിഡിറ്റി ആണോ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും മധ്യ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസിനും മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിക്കുന്ന പല സിറ്റുവേഷൻസും നിങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളിലും നിങ്ങൾ.

കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ തമാശയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആമാശയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ദഹനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം കഴിയുന്നത് തമാശയത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ചെറിയ ഘടകങ്ങൾ ആക്കിയതിനു ശേഷം ഇതു കുടലിലേക്ക് പോകും ആമാശയൽ നിന്ന് ചെറുകുടയിൽ ലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിശ്ചിത സമയം.

നമ്മൾ വയറിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ധഹിച്ചത് തിനുശേഷം ആണ് അത് കുടലിലേക്ക് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ ദഹിക്കുന്ന സമയം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതു കൂടലിലേക്ക് പോയില്ല എങ്കിലും ഭക്ഷണം രചിച്ചതിനുശേഷം വയലിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ആസിഡ് കൂടുതൽ പൊളിച്ചു അഴുകീട്ട് വയറിനകത്ത് കൂടുതലായി തന്നെ ആസിഡും കൂടുതലായി തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതും മുകളിലേക്ക് കയറിവരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/uLH81YiHvcY