പാദം വരെ മുടി വെട്ടിയാലും വെട്ടിയാലും വളരും, ഇത് തേച്ചാൽ താരന്റെ പൊടി ഉണ്ടാവില്ല

സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരേ പോലെ തന്നെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തലമുടിയുടെ ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്നുള്ളത് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ എനിക്ക് പനകൂല പോലെയുള്ള മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് നേർത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ 18 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വളരെ നീളമുള്ള മുടിയുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അതേസമയം ഒരു രണ്ടുവർഷം കഴിയുമ്പോൾ കാണാം പെൺകുട്ടിയുടെ മുടിയുടെ.

   

സൈസ് നേരെ പകുതിയായിട്ട് മാറുന്ന കുട്ടി മെയിന്റയിൻ ചെയ്യാനായി പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും മുടിയുടെ അളവ് ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുവരുന്നു ഇത് തന്നെ യുവാക്കളിലും കണ്ടു എന്ന് വരാം 20 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വളരെ നീണ്ട ഇടതൂർന്ന മുടി ഉണ്ടായിരുന്നത് 25 വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് തലയോട്ടി കാണാൻ പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മുടി നേർത്ത് വരുന്നത് കാണാം ഇത്തരത്തിൽ മുടിയുടെ തിക്ക്നെസ്സ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്.

എന്നും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലാണ് മുടിയുടെ തിക്ക്നെസ്സ് കുറഞ്ഞുവരുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നീളമുള്ള മുടി പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടാമതായി പലപ്പോഴും മുടി ഊരി പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്നാലും മുടി ഇഴകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോകാതെ തന്നെ മുടിയിഴകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ തലയോട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നേരത്തെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും.

കണ്ടുവെന്നു വരാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തലയോട്ടിയിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം വരെ മുടിയിലുകൾ കണ്ടു എന്ന് വരാം നമ്മുടെ ഈ മുടിയിടകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റിന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോൺ റൂട്ടിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹെൽത്തി ടിഷ്യു ആയിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പഴയ കോശങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നീണ്ടുനീണ്ട് വരുന്നു ഒരു വർഷത്തിലധികം.

ആറ് ഇഞ്ച് വരെ നമ്മുടെ മുടികൾ നീളം വെയ്ക്കാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മുടിയുടെ ആറു മുതൽ എട്ടുവർഷം വരെ ജീവിക്കാറുണ്ട് മുടിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളെ സാധാരണ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ തരംതിരിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഒരു 6 മുതൽ 7 വർഷം വരെയുള്ള ഫേസ് മുടി വളരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുടി ഇഴാ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വളരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മുടിയുടെ വളർച്ച എത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈയൊരു കാലഘട്ടം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/35NUS4Cm_-w