ടീച്ചർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാത്ത കുട്ടി കൊടുത്ത സമ്മാന പൊതി തുറന്ന് നോക്കിയപോൾ ടീച്ചർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി

ടീച്ചറായ ആനി തോംസൺ തന്റെ കുട്ടികളുടെ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ടെഡി ഒഴുക്കേ ഉള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് വസ്ത്രം എപ്പോഴും അഴുക്കുപുരണ്ടതായിരിക്കും പഠനത്തിൽ വളരെയധികം താഴ്ന്ന നിലവാരമായിരുന്നു അവനു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരോടും മിണ്ടാതെ അന്തർമുഖനായി ജീവിക്കുന്നവനായിരുന്നു അവൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവന്റെ ഉത്തരപേപ്പർ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം.

   

നൽകി പരാജയമുള്ള പേരും ചുമന്ന് ജീവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വരെയുള്ള പഠനകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും എന്നുള്ള കൽപ്പന ആ ടീച്ചർക്ക് ലഭിച്ചു അപ്രകാരം അവർ കുട്ടിയുടെ പേര് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ അത്ഭുതകരമായി തന്നെ ഒരു കാര്യം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അവരുടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഡയറി അന്നത്തെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അവനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് അവർ വായിച്ചത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

ടെഡി സമർത്ഥനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കഴിവുകൾ അവനെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആസൂത്രണ്ണം നൽക്കി കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിഗണന നൽകി വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് അവർ ഉടനെ തന്നെ 2 ക്ലാസിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഡയറി എടുത്തു എന്താണ് എഴുതിയത് എന്ന് നോക്കി ബുദ്ധിമാനായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇവൻ കൂട്ടുകാർക്കു വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ് അവൻ പക്ഷേ മാതാവിനെ കാൻസർ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവനിപ്പോൾ അസ്വസ്ഥനാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ മൂന്നാം ക്ലാസിലെ ടീച്ചർ കുറിച്ചത് നോക്കിയപ്പോൾ മാതാവിന്റെ മരണം അവനും വല്ലാതെ തളർത്തിയിരിക്കുന്നു ആവുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടും പിതാവ് അവനെ പരിഗണിച്ചിട്ട് ഇല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവശ്യമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം താറുമാറാവുന്നതാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേദന അവർ നാലാം ക്ലാസിലെ ടീച്ചർ എഴുതിയത് നോക്കി ടെഡി നോക്കി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവനാണ് പഠനത്തിൽ അവൻ താല്പര്യമില്ല കൂട്ടുകാരും എല്ലാ ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അവന്റെ പതിവ് ഇത്രയും വായിച്ചപ്പോഴാണ് അധ്യാപികക്ക് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ആ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരിക്കൽ തന്നോട് തന്നെ അവർക്ക് ലജ്ജ തോന്നി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ജന്മ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.