രോഗ ദുരിതങ്ങൾ കഷ്ടതകൾ വിട്ടൊഴിയും.. നിത്യവും ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ

ഗുരുവായൂപ്പന്റെ ലീലക്കൾ അനേകം ആകുന്നു യഥാർത്ഥ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹവും അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആകുന്നു ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത രണ്ട് അമ്മമാരാണ് ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള കർമ്മം കൊണ്ട് അമ്മയായിട്ടുള്ള യശോദയ അമ്മയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നമ്മൾ ഏവരും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന കുറൂർ അമ്മയും അമ്മയായി ഭഗവാനെ ആണെന്ന് കുട്ടികുറുമ്പുകൾ കാണിച്ചപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കുന്നു യശോദ അമ്മയ്ക്ക് ശേഷം.

   

കൂരിർ അമ്മയ്ക്കാണ് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് അമ്മയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധവും കിറ്റ് ഐതിഹ്യവും കേൾക്കുന്നത് പോലും മനസ്സിൽ പുണ്യം നിറയ്ക്കും ആർക്കായാലും അമ്മയെപ്പോലെ ഭഗവാനെ നിഷ്കളങ്കമായി തന്നെ സ്നേഹിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവ്വം ആയിട്ടുള്ള ജന്മമാണ് ക്റൂരമ്മയുടെത് ഇനി ഈ ജന്മം മറ്റാർക്കെങ്കിലും ലഭിക്കുമോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എന്ന് പറയാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ ഏവരും ഇവിടെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതേപോലെതന്നെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പനിയെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അത്ഭുത ലീലകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുദങ്ങൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും രോഗ ശാന്തിക്കായി.

നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു അത്ഭുത വാക്കിനെ കുറിച്ചും ഈ അമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ പ്രസിദ്ധമായുള്ള കല്ലേകുളങ്ങര ഉത്ഭവ കഥയുമായി ഈ ബന്ധമുണ്ട് ഈ കൂറോർ മൂർത്ത കാരണവരും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.