ഇങ്ങനെ രാവിലത്തെ ചായ കുടിക്കൂ കൊളസ്ട്രോളും പ്രമേഹവും മാറുന്നത് അറിയുക പോലുമില്ല.

കടല നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളികൾ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കറികൾക്ക് കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദോശയുടെ കൂടെയെല്ലാം നമ്മൾ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കടലയെല്ലാം പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ സവാള എല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കടല ഡ്രൈ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യ ഡ്രൈ ആയിട്ട്.

   

നമ്മൾ കപ്പലണ്ടി കഴിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നല്ലാതെ കടലാ യഥാർഥത്തിൽ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം എന്ന് എനിക്ക് നമ്മൾ മലയാളികൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അത് ശീലിക്കാറില്ല എന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവർ അമിതമായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർ അമിതമായ വണ്ണം ഉള്ളവർ എല്ലാം തന്നെ നിർബന്ധമായും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഭക്ഷണമാണ് കടല എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല എന്താണ് കടലയുടെ ധർമ്മമെന്നും കടല.

നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ദിവസം കഴിക്കണമെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാം കടല എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ഏകദേശം ക്രിസ്തുവിനും ഏതാനും 3500 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് 6000 ബിസി കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ വിഭാഗമാണ് സാധാരണ കപ്പലണ്ടിയുടെ ആദ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ആണ് നമ്മൾ കടല എന്ന് പറയുന്നത് കടലാൽ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രണ്ട് തരത്തിൽ വെള്ളക്കടലയുണ്ട് ഒന്ന് കറുത്ത കടലയുണ്ട് വെള്ള കടല എന്നാൽ പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് പുറമെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നാടൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നത് കറുത്ത കടല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കറുത്ത കടലയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഗുണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളക്കടലായി കറുത്ത കടലയും നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ വിഭാഗക്കാർ തന്നെയാണ് വെള്ളക്കടല.

എന്ന് പറയുന്നത് കാബൂളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നത് കറുത്ത കടലയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത കടലയാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടല കൃഷി ചെയ്തു കൊണ്ട് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പലതും വെറൈറ്റിഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/uj49t8gbmT8