വെറും 2ആഴ്ച്ചകൊണ്ട് കുറയ്ക്കാം എത്ര ചാടിയ വയറും

കുടവയർ കുറച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു പരിധിക്ക് മുകളിൽ വയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഒരുപാട് കോട്ടം തട്ടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നോക്കിയാലും ടിവിയിൽ നോക്കിയാലും എല്ലാം തന്നെ കുടവയർ കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കുടവയർ നെ കുറിച്ചുള്ള.

   

പ്രോഡക്ടുകളും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ കുടവയർ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് കൊഴുപ്പ് അല്ലാതെ അടഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥ ലേക്ക് നമ്മൾ കുടവയർയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വയറിന്റെ പുറത്തുവളരെ തിക്കായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പാണ് നമ്മൾ കുടവയർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ല നമ്മുടെ വയറിലെ മസിലുകൾ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ലയറുകളായിട്ടുണ്ട് ഈ ലയറിന് പുറത്ത് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട്.

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് തൊട്ടു താഴെയായിട്ട് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് വയറിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ അൽവണ്ണമുള്ളവർക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വയറിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പലർക്കും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതല്ല കുടവയർ എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിനെ പെരിഫൽ ഫാറ്റ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറമേയുള്ള കൊഴുപ്പ് എന്നാൽ.

ഈ ഒരു മസിലുകളുടെ ഉൾവശത്ത് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കുടലിന്റെയും മറ്റു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊഴുപ്പ് വല്ലാതെ തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടാനായി തുടങ്ങുന്നു ഇതാണ് വിസറൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകരവും നമുക്ക് രോഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാവുകയും.

ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ അ വയറിനെ ആ സ്പേസിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ലാതെ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ മേൽ വല്ലാതെ പ്രഷർ തന്നെ ഇതിലെ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളുടെ വേദന ഓക്സിലേറ്റീവ് പ്രഷറിനെ ഇതൊരു കാരണമായി തീരുകയും അന്ത്രിക അവയവങ്ങൾക്ക് കേടു വരികയും ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/KAiemHnkXLw