വേരോടെ ഫാറ്റിലിവർ മാറ്റുന്ന അത്ഭുത ഒറ്റമൂലി, കരൾ വീക്കം

പേഷ്യൻസ് എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് fatty ലിവറിന്റെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടറെ എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കാനായി തുടങ്ങേണ്ടത് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് പല ആളുകളും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനായി കഴിയും എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പറയാനായി പോകുന്നത്.

   

ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് fatty ഇവർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കഴിക്കാനായി സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയാവുന്നതാണ് ഫാക്ട് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് നമ്മുടെ ലിവറിൽ വന്നിട്ട് ഡേപോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ fatty ലിവർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് എത്രത്തോളം percentage നമ്മൾ ലിബറിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്.

ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വേർതിരിച്ച് എടുക്കുന്നത് ഈ ഫാറ്റി ഉള്ള ഒരാളെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എസ് ജി പി ടി യുടെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ടാണ് പൊതുവേ കാണപ്പെടാറുള്ളത് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീര ഭാരത്തിന്റെ 10% അല്ലെങ്കിൽ കിലോ ഉള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ ഒരു 8 കിലോ വരെ നമുക്ക് reduce ചെയുക ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ തന്നെയാണ്.

ചെയ്യേണ്ടത് പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ കീറ്റോ ഡയറ്റ് പോലെയുള്ള ഡയറ്റുകൾ fatty ലിവർ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്കതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് ഇന്റർമിറ്റഡ് ഡയറ്റ് ഫാറ്റി ലിവർ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/x-qNaVn83WM