മൂത്രത്തിൽക്കല്ലു പോകാൻ ഈ ഇലകൾ മാത്രം മതി

നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മൂന്നിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും വരാവുന്ന ഒരു കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ സമയത്ത് ശരിയായുള്ള ചികിത്സ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെലിയർ അഥവാ വൃക്ക തകരാർ വരെ ഈ അസുഖം കാരണം.

   

കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പകർന്നു കൊടുക്കുക രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും രോഗം നിർണയം മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്നതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം അടിവയറിനു വേദന ഉണ്ടാവുക ഇതിനു വേദന അനുഭവപ്പെടുക ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് വേദന എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുക മൂത്രത്തിലെ രക്തത്തിലെ അംശം അനുഭവപ്പെടുക കൂടാതെ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക ഇവയെല്ലാം.

തന്നെ ഈ രോഗത്തിന് മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്രാക്കാരം എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ സ്വയം ചികിത്സ നടത്താതെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ചികിത്സ തേടേണ്ടത് ആണ് കാരണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു കാലത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കിഡ്നി ഫെലിയർ അതുകൊണ്ട് ചെന്ന് അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തനി കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരാതിരിക്കാനുള്ള രോഗപ്രതിരോധ മാർഗം എന്തെല്ലാമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഭക്ഷണത്തിൽ ഓക്സിലേറ്റിന് കണ്ടെന്റ് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി തന്നെ ഒഴിവാക്കണം അപ്രകാരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ചോക്ലേറ്റ് നട്ട് ചായ കോഫി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/SwYSOTUBx9w