മണിക്കൂറുകൾ നേരം ഏത് ചുരുങ്ങിയ ലിം.ഗവും കൊടിമരം പോലെ നിൽക്കും

ലിംഗത്തിന്റെ വലുപ്പം അതെന്തു കൊണ്ട് കുറഞ്ഞുപോകുന്നുപ്രായമാകുമ്പോൾ ലിംഗം ചുരുങ്ങി പോകാറുണ്ടോഒരാൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ലൈംഗികബന്ധം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ലിംഗത്തിന് എത്രത്തോളം വലിപ്പം വേണം അതിന്റെ വണ്ണം കുറഞ്ഞുപോകുന്നു അതുപോലെതന്നെ സ്കലനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അളവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ വൈഫ് ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള,

   

പേടിയും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഉദ്ധാരണ കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് പോലും ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരുതവണ പോലും ഭാര്യയുമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഒരു സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ കോഴ്സ് ചെയ്യാനായി പറ്റാത്തവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാരെ പലപ്പോഴും.

പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് നാല് അഞ്ച് തവണ ബന്ധപ്പെടാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് 80 തവണയെല്ലാം ബന്ധപ്പെടാനായി പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം സംശയമാണ് അവർക്ക് ഉദ്ധാരണ കുറവ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ സീക്രസ്കലനം അതെന്താണെന്ന് പോലും ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും സെക്ഷനിൽ ഇന്റർ കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ യോനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ വജയ്‌നിയുടെ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ്.

ആയിട്ട് തന്നെ ബീജം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതിനുമുമ്പ് തന്നെ സ്ഖലനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു തവണ മാത്രം ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സാധ്യമാകണമെന്നില്ലഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/yHin9fjX900