മറ്റൊരു മരുന്നില്ല ഇതിനെ കടത്തി വെട്ടാൻ മലബന്ധം ഇല്ലാതാക്കി, വയർ ക്ലീൻ ആക്കാൻ

മലബന്ധം ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോഴും രാവിലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശോധനയ്ക്ക് വൈറ്റിൽ നിന്നും പോയില്ല എങ്കിൽ ആ ദിവസത്തെ ദെനന്യം ദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒന്നാകെ തന്നെ തളം തെറ്റി എന്ന് വരാം ഉന്മേഷക്കുറവ് ചിലപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നിങ്ങളെ ആട്ടി എന്ന് വരാം കോൺസ്റ്റിപേഷൻ മലബന്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണ് ഞാനിവിടെ വ്യക്തമാക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം.

   

ദഹിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്തതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളവയാണ് മലമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് വൻകുടലിലാണ് സാധാരണ മലം രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് വൻ കുടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാലു മുതൽ 6 അടി വരെ നീളമുള്ള ഒരു ട്യൂബ് ആണ് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബാക്കിഭാഗം യൂട്യൂബിന് അകത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് വഴി ഇത് സ്ലോ ആയിട്ട് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇടയ്ക്കിനും.

നമ്മുടെ ശരീരം ഇപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് പാട്ടുകൾസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുനിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ് അവിടെ രക്തത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ കുറയാതെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനായി ശരീരവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങളുടെ വൻകുടലിൽ ഏറ്റവും ജലാംശത്തിന്റെ അളവുകളേയും കുറയും ആവശ്യത്തിനും.

വെള്ളമില്ല എങ്കിൽ കുടലിൽ എത്തുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കിൾസും നമ്മൾ ശരീരം വെള്ളം കൂടുതലായി തന്നെ വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ മലം കൂടുതലായിട്ട് ഡ്രൈയായി ഉണങ്ങും ആക്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാത്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ നാരുകളുടെ ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്ഷണം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള.

ഫൈബറുകൾ അഥവാ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സോളാർ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ഇൻ സോളിബ്ബിൽ ഫൈബർ കുടലിൽ എത്തുന്ന നാരുകൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് ഒരു ചൂല് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കുടലിൽ എത്തുന്ന ഈ ഫൈബറുകൾ വൻകുടലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടോക്സിനും കെമിക്കലും ഒന്നും അടിഞ്ഞുകൂടാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/mP1uz-hGaLs