രാവിലെയുള്ള ഈ ഒരു ചായയിലൂടെ ഇനി ഈസിആയി കൊളസ്‌ട്രോൾ പമ്പ കടക്കും

ഇന്ന് ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തോൽവിക്ക് മിക്ക ആളുകളും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോളിന് ആഹാരം നിയന്ത്രണം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും ആയിട്ട് രോഗികൾ ചോദിച്ചുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ.

   

എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഉൽപാദനത്തിനും അതുപോലെതന്നെ വിറ്റാമിനുകളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള അഗികരണത്തിനും എല്ലാം തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മുക്കാൽ ഭാഗവും ശരീരം തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ.

ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെയായി ആഹാരത്തിൽ കൂടി കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നോർമൽനേക്കാൾ ഏറ്റ കുറച്ചിൽ എല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഇത് അടിഞ്ഞുകൂടതയും ഇവിടെ ഇത് ബ്ലോക്കുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലിയിൽ കൂടെ ഇതിൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

മണിയെങ്കിൽ പോലും ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധത്തിൽ പരിഹരിക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ കൂടെ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും നാരു അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക പ്രധാനമായിട്ടും ട്രൈ ഗ്ലീസരിഡ് കൂടുതലുള്ളവർ കൂടുതൽ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ചോറ് ചപ്പാത്തി മറ്റേ ബ്രഡ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഫൈബർ ഉള്ള ആഹാരത്തിന്റെ കുറവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/WM_y2jGnFys