തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം. എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നിങളുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം നടക്കും എന്ന് ക്യത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം

ആഗ്രഹങ്ങൾ ചെറുതോ വലുതോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവയില്ലാത്തതായി ആരും തന്നെ കാണുന്നതെല്ലാം കാരണം ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം നടത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ ലക്ഷ്യം കൈവരുന്നത് വരെ അത്തരത്തിൽ മുന്നേറുവാനായി ഏവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ.

   

ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ചില ആളുകളെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നതുമാണ് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ പാടില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം മറച്ചു ആഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നില്ല എങ്കിൽ നിരാശരായി ജീവിതം തന്നെ തകർക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തരുത് അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ നശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും.

നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇനി നടക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മിക്കവാറും ഇവ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇതിലും നല്ലത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു അതിനെ തടസ്സം ആകുന്നതും.

ആണ് അതുകൊണ്ടുമാകാം ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിഷമിക്കാനായി പാടുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നന്മയ്ക്ക് ആകാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയുവാനായി ഇലകളിൽ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് തൊടുകുറിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് അധികമാലോചിക്കാതെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആലില സനാതന ധർമ്മത്തിലും ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വളരെയധികം പവിത്രമായി കരുതുന്ന ഒന്നാണ് ആലയാൽഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.