മൂന്നിരട്ടി പവർ നൽകും പുരുഷന് കിടപ്പറയിൽ കുതിരശക്തി ലഭിക്കും.. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കു..

ഘട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം രോഗങ്ങളാണ് ഹോർമോൺ വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ പുരുഷന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ ജന്യം ആയിട്ടുള്ള ചില രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്.

   

പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിറോൺ പക്ഷേ ഒരു പുരുഷനെ പുരുഷനാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണുകളിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോഡാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിറോൺ എന്തെല്ലാമാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ആണ് ഇത് ഒരു പുരുഷനെ സഹായിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും.

ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ആണ് നമ്മുടെ ബോർണിനു വേണ്ടും അതുപോലെതന്നെ സ്ട്രെങ്ത്തും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കുള്ള ബലം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റോൺ ആണ് അതുപോലെതന്നെ മസിലുകൾക്ക് മാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉറപ്പും ദൃഢതയും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിറോൺ തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യായാമങ്ങളിലേക്ക്.

പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിറോൺ ആണ് ഒരു പുരുഷന്റെ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ഉത്തേജിനും ഉണ്ടാക്കുന്നതും ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഹായിക്കുന്നതും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിറോൺ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ വലുപ്പം അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ലിമിഡം അതുപോലെതന്നെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന രോമങ്ങളുടെ വളർച്ച എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഒരു പുരുഷനെ പുരുഷനാക്കുന്ന ശബ്ദം വളരെയധികം പൗരുഷം ഉള്ള ഒരു ശബ്ദം പോലും കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സൈറ്ണ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മേഖലയാണ് തലച്ചോറും നാഡികളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/nzBfyN2a4mA