അടുക്കളയിൽ നിന്നൊരു ഒറ്റമൂലി പ്രമേഹം മാറ്റാൻ… 100% റിസൾട്ട്‌..

ഒന്നു രണ്ടു മാസങ്ങളിൽ വൃക്ക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും വൃക്ക രോഗങ്ങളിൽ വരാതിരിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഞാനിവിടെ വളരെയധികം പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനായി പോവുകയാണ് നമുക്ക് അറിയാം ലോകത്തിലുള്ള ഏകദേശം മൂന്നിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനതകളെ തിന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്‍മായി തന്നെ കൊല്ലുന്ന രോഗമാണ് പ്രമേഹം.

   

ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ളത് അത് ഏകദേശം 1500 ബി സി മുതൽ തുടങ്ങി നമ്മുടെ രോഗത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്നാൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനു മദ്യത്തിലാണ് ഇതിന്റെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പഠിക്കുവാനും 1921നു ശേഷമാണ് ഇൻസുലിൻ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സയായിട്ട് വന്നതും നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതെല്ലാം ആണ് എങ്കിലും ഇത്രയധികം വർഷങ്ങൾ മുഖത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു ജനശ്രദ്ധ എല്ലാം.

തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പിന്നെ 40 വർഷമായിട്ടാണ് ആളുകളിൽ കാര്യ ഗൗരവമുള്ള ഒരു രോഗമായിട്ട് കാണാനായി തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ രോഗത്തെ വളരെ നിസ്സാരമായി കരുതുന്ന ആളുകളെ ആണു നമ്മൾ ചുറ്റിലും കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും വലിയ ആശുപത്രികളിലും ഔട്ട് പേഷ്യൻസിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾക്കുണ്ടായിക്കോട്ടെ.

ഔട്ട് പേഷ്യൻസിൽ വരുന്ന രോഗികളിൽ 40 മുതൽ 50 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന രോഗികൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്നാണ് ക്ലിനിക്കുകളിൽ അതായത് ഹാർട്ട്‌ ഡിസീസ് നോക്കുന്ന ഓപ്പികളിൽ വൃക്ക രോഗം നോക്കുന്ന ഓപ്പികളിൽ കേൾക്കണം അവിടെ 50 ശതമാനം രോഗികൾക്കും അവർ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നത് പ്രമേഹം അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ.

ശരീരത്തിൽ പ്രമേഹം വരുന്നു അറിയാതെ തന്നെ പോകുന്ന 50% പ്രമേഹരോഗം ഉള്ളവരും രോഗമുള്ളതായിട്ട് അറിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം മറ്റു രോഗങ്ങൾ ആയിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ആശുപത്രിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു രോഗമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ മരുന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു മരുന്ന് കഴിച്ചാലും വലിയ 20% രോഗികളിലും വേഗം കൺട്രോളിൽ ആകുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/UcDjsq0wxqk