ഈ പരമ്പരാഗത ലേഹ്യം കഴിച്ചാൽ, എത്ര കടുത്ത ചുമയും മാറും

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അലർജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തുമ്മൽ വെട്ടു മാറാത്ത ജലദോഷം ശ്വാസംമുട്ടൽ ഇനിയുള്ള കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അലർജി എന്നുള്ള വാക്ക് സാധാരണ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് എങ്കിലും പലതരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ അലർജി കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് അലർജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് അലർജി കാരണമായ ഒരു വസ്തു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തീരം കാണിക്കുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ്.

   

ഈ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നും ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അലർജിയുടെ കാരണമായ വസ്തുവിനെ അലർജന്റെ എന്നും ശരീരം കാണിക്കുന്ന നിരോധ ലക്ഷണങ്ങളെ എല്ലാം അലർജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് തരത്തിൽ ശരീരം അലർച്ചി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പലവിധത്തിൽ ആയിരിക്കും എനർജി എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ.

ചുമപ്പ് ചുവന്ന തടിക്കുക അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെതന്നെ ചുമ്മാ ജലദോഷം തുമ്മൽ ചിലർക്ക് പൊടി ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് തണുത്ത കാലാവസ്ഥ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അലർജി കാണാറുണ്ട് ബീഫ് ചിക്കൻ ചെമ്മീനെ കൂന്തൾ ചില കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അലർജി കാണാറുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചില മരങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നു.

ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ശരീരം തടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അലർജി എല്ലാം കാണപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് പുക അലർജി ആകാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അലർജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വെട്ടു മാറാത്ത ജലദോഷം തുമ്മാലു ശ്വാസംമുട്ടൽ എന്നീ 3 കണ്ടീഷനുകളുടെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സാരീതികളും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും എല്ലാം ആണ് വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം തുമൽ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആളുകൾക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ചില മാസങ്ങളിലുമായിട്ട് എല്ലാം അലർജി കാണാറുണ്ട് ഒരു തണുത്ത ഒരു കാലാവസ്ഥ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/v-VsjHMVQw4