ദിവസവും 3 കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് നോക്കു എങ്കിൽ കാണാം അത്ഭുതം

ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് വർധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അധികമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ അധികമാകുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെ വലിയ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളും വളരെയധികം ഉള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാണ്.

   

തന്നെ പല ആളുകളും ഒരു 40 വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ബ്ലഡ് പരിശോധിക്കാനായി തുടങ്ങുന്നു അതിൽ ആദ്യം ഏറ്റുവാദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗറിനോടൊപ്പം കൊളസ്ട്രോളാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒരു രോഗമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ എപ്പോഴും എല്ലാ ആളുകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ബ്ലഡില്‍ ഒന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കേരളത്തിൽ വളരെ കൂടുതലായി.

തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ പരിശോധിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച മരുന്നു കഴിച്ച് മാറ്റേണ്ടത് തന്നെയാണോ ഉള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബ്ലഡ്ൽ പല തരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കും എൽഡിഎൽ.

അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് സ്ട്രോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം ഉള്ളത് ഹായ് ലെവൽ എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോളിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കാറുണ്ട് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ വർധിക്കുന്നത് അതിന്റെ.

അകത്ത് എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുന്നതുമാണ് അസുഖങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ള അപകടം സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/q55ZQK3crZk