ഈ ഒറ്റ മരുന്ന് മതി മൂത്രത്തിൽ കല്ല്, മറുവാനും വരാതിരിക്കാനും, മൂത്ര തടസത്തിനും

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വൃക്കയിലുള്ള കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത ആശയത്തിലെ കല്ലുകൾ ഇത് പല ആളുകൾക്കും പല ടൈമിലും പലപ്രാവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാകാം ഇതിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചികിത്സിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പിന്നീട് പലപ്രാവശ്യങ്ങൾ.

   

ആയിട്ട് തടയാനും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് വൃക്കയിലുള്ള കല്ലുകൾ വൃക്കയിലുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ആദ്യമേ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് അതൊരു ഫുൾ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ രൂപത്തിൽ പാസ് ചെയ്ത്.

പോകുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ കാൽസ്യം ക്രിസ്റ്റൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ യൂറിൻ വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ക്രിസ്റ്റലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞുപോകുന്നു വിയർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെട്രോപോളിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് പലതരത്തിലുള്ള.

കാരണങ്ങൾ വന്നവർ കൂടി ക്രിസ്റ്റലുകൾ നമ്മുടെ വൃക്കയിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഓരോന്നിനും മേലെ കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒരു കല്ലായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് സ്റ്റോണായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പരിശോധനകൾ അത് കാണുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയില്ല പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഫോർമേഷൻ കുറയ്ക്കുക.

എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിവന്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കല്ല് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വെള്ളം കുടി കുറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാപ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയും നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/JksfL1VlDmc