3 ഇരട്ടി മുടി വളരും ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ ഇത് തേച്ചാൽ

പുരുഷന്മാരും ഒരേ പോലെ തന്നെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആണ് തലമുടിയിലെ ഉള്ളു അമ്മയുടെ കുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്നുള്ളത് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ എനിക്ക് പനംകുല പോലെയുള്ള മുടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണത്തിന് 18 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വളരെ നീളമുള്ള ത്തിക്ക് മുടി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അതേസമയം സമയം കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പെൺകുട്ടിയുടെ.

   

മുടിയുടെ സൈസ് നേരെ പകുതിയായിട്ട് മാറുന്നു ടീ മുടി മൈന്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും മുടിയുടെ അളവ് ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുവരുന്നു സൗകര്യം തന്നെ യുവാക്കളിലും കണ്ടുവെന്നു വരാം 20 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വളരെയധികം ഇട തൂറുന്ന മുടി ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ 25 വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് തലയോട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മുടി നേർത്ത് വരുന്നത് കാണാം മുടി തിക്നസ് കുറഞ്ഞുവരുന്ന.

നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാം സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലാണ് മുടിയുടെ തിക്ക്നെസ്സ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നീളമുള്ള മുടി പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പൊട്ടി പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പലപ്പോഴും മുടി ഊരി പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്നാൽ ഒടിയകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ മുടികൾ നേരത്തെ തലയോട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മുടി നേർത്തു വന്നു.

എന്നും വരാം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തലയിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം മുതൽ ഒന്നരലക്ഷം വരെ മുടിയിഴകൾ കണ്ടു എന്ന് വരാം മുടി ഇഴകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കരാറ്റിന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ഹെയർ ഫോണിന്റെ റൂട്ടിൽ ഈ ക്യാരറ്റ് ഹെൽത്ത് ടിഷ്യു ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പഴയ കോശങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നീണ്ടുനീണ്ട് വരുന്നു അതിൽ ഏകദേശം 6 ഇഞ്ച് വരെ നമ്മുടെ മുടി മകൾ വർധിക്കാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മുടി ഇഴാ ആറു മുതൽ എട്ടു വർഷം വരെ ജീവിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ സാധാരണ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഒരു 6 മുതൽ 7 വർഷം വരെയുള്ള ഫേസ് മുടിയുടെ വളരുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മുടി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വളരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/08HpPlGeYBo