ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം ചെയ്താൽ മതി എളുപ്പത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കും

പല ക്ഷത്രങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമാണ് ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിവാഹം നടക്കുവാനും സ്നാതാങ്ങളെ ലഭിക്കാനായി ധാരാളം ഭക്തർ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ഏറെയാണ് ആശ്വാസമായി കേരളത്തിലെ ഒരു ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലി തടസ്സം മാറുവാൻ വേണ്ടി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിക്കേണ്ട വഴിപാടിനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ.

   

നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗണപതി ക്ഷേത്രം ഇടപ്പള്ളി മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം കൊട്ടാരം വെക്കാം മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ സവിശേഷത ഉള്ളത് എഴുത്തുകാരനായ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതിഹ്യ മാലയിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശം ഉണ്ട് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റുന്ന വിഘ്നേശ്വരന്റെ ഗണപതി പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നത് ശ്രീ കോവിൽ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടാണ് മഹാഗണപതിയെ.

പ്രതിഷ്ഠിച്ചുള്ളത് കേരളത്തിലെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എനിക്ക് അനുസരിച്ച് ഗണപതിഹോമം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ വിഗ്നേശ്വരൻ സ്വയംപ്രത്യക്ഷനായി നിവേദ്യം വാങ്ങിച്ചു അതിനു ശേഷം ഇടപ്പള്ളി ഗണപതിയായി കുടികൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപത്തിൽ നാലുകെട്ടിന്റെ നടുവിൽ ആയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഇടപ്പള്ളി രാജകുടുംബത്തിന്റെ കുടുംബ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കൊട്ടാരം വക ഗണപതി ക്ഷേത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രത്യേകതകൾ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ ഇല്ല കൊണ്ടുതന്നെ ആഘോഷവും ഉത്സവങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇല്ല ഇവിടെയുള്ള ഗണപതി ഭഗവാൻ തന്നെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..