ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ 300 ആയിരുന്ന എന്റെ പ്രമേഹം 90 ആയിമാറി ഇത് രണ്ടാഴ്ച കുടിച്ചപ്പോഴേക്കും

അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രമേഹ രോഗത്തിന്റെ തോതിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വർധിച്ചു വരികയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നല്ലതുപോലെ തന്നെ വർധിക്കുന്നുണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രമേഹത്തിന്റെ തോത് പത്തിൽ മുതൽ 20% വരെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ 10 ആളുകളെ എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ഏക രോഗമുള്ളവരാണ് ഇത് വളരെയധികം ഭീകരമായിട്ടുള്ള.

   

ഒരു സ്റ്റിറുവേഷൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് പ്രമേഹരോഗം രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേഹരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹ രോഗമുള്ളത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹരോഗം എൻ ക്രിയേഷൻ എതിരെയുള്ള ആന്റി ബോഡി കാരണപ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് പ്രമേഹരോഗതിയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം നമ്മൾ സാധാരണയായി.

കാണപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രമേഹരോഗം ഇതൊരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ഭക്ഷണത്തിലെ ക്രമം ഇല്ലായ്മയും വ്യായാമക്കുറവും സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം കൂടുതലായിട്ടും പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളും ഇതിന് ഒരു കാരണമാണ് പ്രമേഹമാണ് സെക്കൻഡറി ഡയബറ്റിസ് മറ്റുകാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹരോഗം പൻയാസിൽ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ.

കാരണം വരുന്ന പ്രമേഹമാണ് മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹം പിന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രമേഹരോഗം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹ രോഗം നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റവും ഷുഗർ രോഗം എന്ന് പറയുന്ന പ്രമേഹരോഗം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഇതിന്റെ തോത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നുണ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഭക്ഷണരീതികളിൽ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ.

കൂടുതലായിട്ട് അന്നജം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒരുപാട് മധുരം ഫസ്റ്റ് കൂടുതലായി കഴിക്കുക ഇതെല്ലാം ആണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം കൂടുതൽ ആകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വ്യായാമ കുറവ് അതുപോലെതന്നെ സ്ട്രെസ്സ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.